Likvidace suti

 

Ceník služeb kontejnery AVIA:

 

objem / typ odpadu / typ vozu cena bez DPH
 do 3 m3 stavební suť (cihly, omítka, beton, střešní tašky) 1.400,- Kč
 do 3 m3 živnostenský a domovní odpad 2.800,- Kč
 do 3 m3 zemina 1.600,- Kč
 Cena obsahuje přistavení, pronájem za 1 den, odvoz a uložení na skládce.
 malý kolový nakladač UNC s obsluhou 1 hod. 490,- Kč/hod.
 Cena obsahuje přivezení a odvezení nakladače ze stavby.
 Samostatná doprava AVIA 12 t. 25,- Kč/km