Správa nemovitostí a realitní činnost

Nabídka našich služeb

 Zajištění úklidu objektu včetně kancelářských ploch, úklid chodníku i v zimním období, sadové úpravy

  1. Vybírání nájemného od jednotlivých nájemců
  2. Kompletní účetnictví domu
  3. Vypracování nájemních smluv a jejich uzavírání s případnými zájemci, včetně zajištění pronájmu volných ploch
  4. Kontakt s dodavateli energií včetně hrazení plateb těmto dodavatelům
  5. Ostraha objektu
  6. Zajištění pravidelných revizí a kontrol všech technologických zařízení
  7. Zajišťování oprav, odstranění havárií a v případě rekonstrukce zajištění projektu a technického dozoru investora
  8. Havarijní služba 24 hodin denně
  9. Rozúčtování energií a služeb jednotlivým nájemcům